Klachtenprocedure

Mardo Haarverzorging

 

Aan uw haarwerk wordt buitengewoon veel zorg en aandacht besteed. Maar mocht u desondanks niet helemaal tevreden zijn, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure:

  • Bij een klacht word er altijd een klachtenformulier ingevuld;
  • De klacht zal, voor zover dit mogelijk is, onmiddellijk worden verholpen:
  • Als dit niet lukt zal er voor een oplossing gezorgd worden;
  • Het desbetreffende haarwerk zal ter beoordeling ingenomen worden.

In het onwaarschijnlijkste geval dat we er samen niet uitkomen, is het goed te weten dat Mardo is aangesloten bij de ‘Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging’.

Zie hiervoor de website van deze commissie: www.degeschillencommissie.nl