Garantie

Mardo Haarverzorging

 

  • De garantieperiode gaat in op moment dat een cliënt de bestelde en geleverde haarwerken in ontvangst neemt.
  • Mardo geeft 6 maanden garantie op fabriek- en materiaalfouten alleen als gebruik- of onderhoudsvoorschriften van Mardo zijn opgevolgd. Het valt onder de verantwoording van de koper te bewijzen aan Mardo dat kwaliteitsgebreken aan de geleverde producten van Mardo op het moment van levering aanwezig waren en dient dit schriftelijk binnen 8 dagen aan Mardo te melden.
  • Elke vorm van garantie vervalt op het moment dat het haarwerk door de cliënt of iemand anders is veranderd dan door Mardo.
  • Haarwerksystemen met een permanente of semi-permanente aard van bevestiging, vallen buiten het recht op garantie. Wanneer een cliënt terecht een beroep doet op garantieaanspraken, is het aan Mardo naar eigen keuze dan wel de koopprijs te crediteren, ofwel een vervangend product te leveren voor zover mogelijk.
  • Het haarwerk dient gepast te worden voordat het mee genomen word door cliënt, gebeurt dit niet zonder dat Mardo de laatste controle heeft gedaan dan vervalt elke vorm van garantie.