• u krijgt bij aflevering van het haarwerk een persoonlijke demonstratie hoe om te gaan met uw haarwerk. 
 • u heeft 2 weken de tijd om te kijken of de lengte van u haarwerk niet te lang is binnen deze weken kunt u kosteloos het haarwerk op de goede lengte laten knippen.
 • mocht het niet duidelijk zijn voor u als u thuis bent hoe om te gaan met uw haarwerk, of u heeft nog andere vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met Mardo, via de telefoon of mail. Wij doen dan ons best u de zelfde dag te contacten en anders de volgende dag.
 • U wilt nog graag een persoonlijke demonstratie omdat u het moeilijk vind er mee om te gaan? Binnen 14 dagen na de aflevering kan dit nog eenmaal kosteloos daarna wordt er een nabehandeling in rekening gebracht.
 • Ziekenhuisbezoek is mogelijk bij Mardo als dit in straal is van 15 km is dit kosteloos daar buiten worden er reiskosten gerekend van € 0,30 per kilometer.
 • Confectie haarwerken kunt u reserveren dit is mogelijk voor een periode van minimaal 3 weken en maximaal 6 weken.

 • De garantieperiode gaat in op moment dat een cliënt de bestelde en geleverde haarwerken in ontvangst neemt.
 • Mardo geeft 6 maanden garantie op fabriek- en materiaalfouten alleen als gebruik- of onderhoudsvoorschriften van Mardo zijn opgevolgd. Het valt onder de verantwoording van de koper te bewijzen aan Mardo dat kwaliteitsgebreken aan de geleverde producten van Mardo op het moment van levering aanwezig waren en dient dit schriftelijk binnen 8 dagen aan Mardo te melden.
 • Elke vorm van garantie vervalt op het moment dat het haarwerk door de cliënt of iemand anders is veranderd dan door Mardo.
 • Haarwerksystemen met een permanente of semi-permanente aard van bevestiging, vallen buiten het recht op garantie. Wanneer een cliënt terecht een beroep doet op garantieaanspraken, is het aan Mardo naar eigen keuze dan wel de koopprijs te crediteren, ofwel een vervangend product te leveren voor zover mogelijk.
 • Het haarwerk dient gepast te worden voordat het mee genomen word door cliënt, gebeurt dit niet zonder dat Mardo de laatste controle heeft gedaan dan vervalt elke vorm van garantie.

 • Ingeval Mardo een levertijd aangeeft , zijn deze bij benadering. Bij overschrijding van de bedongen leveringstermijn door welke oorzaak dan ook, geeft koper geen aanspraak op ontbinding van de koop en/of schadevergoeding van welke aard of hoogte dan ook.
 • Levertijd van een confectie haarwerk is 2 werkdagen.
 • Levertijd van een maatwerk haarwerk is 14 weken.
 • En spoedorder voor een maatwerk haarwerk verkort de tijd met 6 weken, er word dan een toeslag van € 20,- berekend.
 • De levering van opti-skin word in delen gedaan dit om de garantie periode te kunnen waarborgen van 6 maanden.
 • Levertijd van een maathaarwerk van een full cap is 10 tot 14 weken.
 • Een spoedorder voor een maathaarwerk full cap verkort de tijd met 6 weken, er word een dan een toeslag van € 20,- berekend.
 • Betalings voorwaarden voor een aanschaf van een maatwerk-haarwerk is dat er een aanbetaling van het totaal bedrag betaald dient te worden bij bestelling van het maatwerk haarwerk, het openstaande bedrag dient te worden voldaan op moment van de aflevering van de maatwerk haarwerken voordat de behandeling begint.

Aan uw haarwerk wordt buitengewoon veel zorg en aandacht besteed. Maar mocht u desondanks niet helemaal tevreden zijn, kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure:

 • Bij een klacht word er altijd een klachtenformulier ingevuld;
 • De klacht zal, voor zover dit mogelijk is, onmiddellijk worden verholpen:
 • Als dit niet lukt zal er voor een oplossing gezorgd worden;
 • Het desbetreffende haarwerk zal ter beoordeling ingenomen worden.

In het onwaarschijnlijkste geval dat we er samen niet uitkomen, is het goed te weten dat Mardo is aangesloten bij de ‘Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging’.

Zie hiervoor de website van deze commissie: www.degeschillencommissie.nl